ความหมายของแอนิเมชั่น

ความหมายของแอนิเมชั่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอนิเมชั่น

ความหมายของแอนิเมชั่น หมายถึง ขั้นตอนที่เฟรม แต่ละเฟรม ของภาพยนตร์ ถูกทำขึ้นต่างหาก จากกัน ทีละเฟรม แล้วเอามา ร้อยเรียง เข้าด้วยกัน โดยการฉาย ต่อเนื่องกัน

ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายรูปวาด หรือรูปถ่าย แต่ละขณะ ของหุ่นจำลอง ที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อนำภาพ ดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรม ต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็น เหมือนกับ ภาพดังกล่าว

เคลื่อนไหวได้ ต่อเนื่องกัน ดังนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชัน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG รวมทั้ง แฟลช  เทคนิคการแทงบอลสเต็ป

ความหมายของแอนิเมชั่น

คำว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมถึงคำว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ละติน “animare” ซึ่งมีความมหมายว่า ทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่น จึงหมายถึง การสร้างสรรค์ลายเส้น และก็รูปทรง ที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหว กำเนิดมีชีวิต ขึ้นมาได้ ความหมายของแอนิเมชั่น 2 มิติ

สรุปความหมายของแอนิเมชั่นคือ การสร้างสรรค์ลายเส้น รูปทรงต่างๆ ให้มีการเคลื่อนไหว ตามความคิด หรือจินตนาการ
ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ (2532 : 931-932) ได้สรุปวิธีการ แล้วก็คุณสมบัติ ของภาพยนตร์แอนิเมชั่น เอาไว้ ดังนี้

  •  สามารถใช้จินตนาการได้ อย่างไม่มีขอบเขต
  •  สามารถชี้แจงเรื่อง ที่ซับซ้อน และก็เข้าใจยาก ให้ง่ายขึ้น
  •  ใช้ชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็น ที่เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมได้
  •  ใช้ชี้แจง หรือเน้นสาระสำคัญ ให้ชัดเจน รวมทั้งกระจ่างขึ้นได้

ประวัติความเป็นมาของแอนิเมชั่น

แอนิเมชั่นนั้น มีต้นกำเนิดมานานแล้ว จะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้มีการค้นพบ ภาพบนผนังถ้ำ เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งในภาพวาด มีการวาด การเคลื่อนไหว ของขาทั้งสี่ข้าง ในยุคต่อมา 1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในตอนยุคของ ฟาโรห์รามาเศสที่สอง

ได้มีการก่อสร้างวิหาร เพื่อบูชาเทพีไอซิส โดยมีการวาดรูป การเคลื่อนไหว ของเทพีไอซิส ต่อเนื่องกันถึง 110 รูป จนกระทั่ง ถึงสมัยกรีกโรมัน เมื่อมองจากภาพ ที่ปรากฏบนคนโทแล้ว จะเห็นว่า เป็นภาพต่อเนื่อง ของการวิ่ง แอนิเมชั่นคืออะไร

ความหมายของแอนิเมชั่น

เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักสร้างภาพยนตร์ ชาวญี่ปุ่น เริ่มทดสองใช้เทคนิค การสร้างภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งกำลังถูกพัฒนาขึ้น ในสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างภาพยนตร์ การ์ตูนของตนเอง ในทศวรรษที่ 1970 ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น ได้พัฒนา ลักษณะเฉพาะตัวขึ้น

จนสามารถแบ่ง แยกออกจาก ภาพยนตร์การ์ตูน ของสหรัฐอเมริกา ได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์การ์ตูน หุ่นยนต์ยักษ์ ซึ่งไม่สามารถ ที่จะหาได้ในสหรัฐ อเมริกาเลย ในทศวรรษที่ 1980 อะนิเมะได้รับความนิยมกว้างขวาง ในญี่ปุ่น

ทำให้ธุรกิจ การสร้างอะนิเมะ เจริญเติบโต อย่างเร็ว และในทศวรรษที่ 1990 และ2000 ชื่อเสียงของอะนิเมะ ได้แพร่กระจาย ไปยังนอกประเทศญี่ปุ่น พร้อมๆ กับการขยายตัว ของตลาดอะนิเมะ นอกประเทศ

การ์ตูนแอมิเมชั่นหมายถึงอะไร

แอนิเมชัน (animation นิยมอ่าน ในภาษาไทยว่า แอ-นิ-เม-ชั่น) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการฉายภาพนิ่ง หลายๆ ภาพต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วสูง การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สำหรับการคำนวณ สร้างภาพจะเรียก การสร้างภาพเคลื่อนไหว

ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ถ้าเกิดใช้เทคนิค การถ่ายภาพ หรือวาดรูป หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่น ที่ค่อย ๆ ขยับ จะเรียกว่า ภาพเคลื่อนไหว แบบการเคลื่อนที่หยุด หรือ สตอปโมชัน (stop motion)

ประเภทของแอนิเมชั่น

  • การสร้างงานแอนิเมชั่น แบบดั้งเดิม (Traditional Animation หรือ Drawn Animation) เป็นขั้นตอนการ ที่ใช้สำหรับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์ เยอะที่สุด เป็นการสร้างผลงานแอนิเมชั่น ด้วยภาพวาด ซึ่งจะมีการวาดภาพ ลงบนกระดาษก่อน เพื่อสร้างภาพหลอกตา ของการเคลื่อนไหว แต่ละรูปวาด จะแตกต่างกันเล็กน้อย หลายพันภาพ และฉายภาพเหล่านั้น ผ่านกล้องบันทึกภาพ หรือกล้องวิดีโอ การทำแอนิเมชั่น ต้องอาศัยความสามารถ ทางศิลปะ ในการวาดภาพ อย่างมาก จึงทำให้ต้องใช้เวลา ในการผลิตนาน และต้นทุน ในการผลิต จึงสูงตามไปด้วย คุณสมบัติของแอนิเมชั่น
  • การสร้างแอนิเมชั่น แบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation) เป็น การสร้างหุ่นขึ้นมา หรือใช้สิ่งของ แล้วหลังจากนั้น ก็ค่อยขยับ พร้อมทั้งถ่ายภาพนั้น ที่ละภาพ ที่พบมาก ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวแบบหุ่นเชิด ภาพเคลื่อนไหวดินน้ำมัน ซึ่งอุปกรณ์ที่นิยมใช้ มักจะเป็นดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ โดยมีเส้นลวด เสมือนเป็นโครงกระดูกอยู่ ภายในหุ่นที่ปั้น และทำให้สามารถ เอามาใช้งานได้หลายรอบ แอนิเมชั่นแบบนี้ต้องอาศัยเวลา ความอดทนและความสามารถมากจะต้องใช้ทักษะทางศิลปะการปั้น และการถ่ายภาพ ทั้งนี้เพราะหุ่นจำลอง หรือสิ่งของประกอบฉากนั้น หลายๆสิ่งได้มีการขยับ หรือเคลื่อนไหว ไปพร้อมๆ กัน ในหนึ่งภาพ ดังนั้น หากต้องการแสดงความสมจริง จำเป็นต้องอาศัย ความละเอียด ในการกำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะสร้าง ภาพหลอกตา ของการเคลื่อนไหว แต่ละภาพ
  • การสร้างแอนิเมชั่น ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) เป็นวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงมีโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้การทำแอนิเมชั่นง่ายขึ้น ทำให้ประหยัดเวลา และต้นทุน เป็นอย่างมาก โปรแกรมที่นิยมใช้ สำหรับการผลิตงาน แอนิเมชั่นเช่น โปรแกรม Maya, Abode Flash, Lightwave, modo, Anime Studio รวมทั้ง 3D Studio Max เป็นต้น ชนิดของแอนิเมชั่น

ประเภทของภาพเคลื่อนไหว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  • ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ (2D Animation ) สามารถมองเห็นได้ทั้งความสูง และก็ความกว้าง
  • ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation) สามารถมองเห็นได้ทั้งความสูง ความกว้าง และก็ความลึก

By admin